Episurf Medicals vd Pål Ryfors konverterar A-aktier till B-aktier

Episurf Medicals vd Pål Ryfors har konverterat 983 607 A-aktier till B-aktier. Huvudsyftet bakom konverteringen är att möjliggöra för Pål Ryfors att stödja Episurf Medicals tidigare offentliggjorda finansieringsavtal med European Select Growth Opportunities Fund, där Pål Ryfors kan komma att låna ut B-aktier för att underlätta transaktioner under finansieringsavtalet. Efter konverteringen äger Pål Ryfors 1 016 393 B-aktier i Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf