Episurf Medicals VD Rosemary Cunningham Thomas avgår – rekryteringsprocess inleds

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) (”Episurf ”) har idag meddelat att Rosemary Cunningham Thomas lämnar posten som VD i Episurf med omedelbar verkan. Pål Ryfors har utsetts till tillförordnad VD. En rekryteringsprocess för tillsättning av Cunningham Thomas efterträdare kommer nu att genomföras av styrelsen.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-01-05 15:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Styrelsens ordförande, Dennis Stripe, kommenterar: ”Rosemary har spelat en viktig roll för Episurf och hon har genom ett flertal initiativ haft en avgörande betydelse för bolagets kommersiella satsning”.

Cunningham Thomas kommer att finnas tillgänglig för att stödja styrelsen och ledningen under sin uppsägningstid på sex månader.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dennis Stripe, styrelsens ordförande

Tel: +46 (0)8 612 00 20

E-post: dennis.stripe@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.35 den 5 januari 2017.