Episurf rapporterar framgångsrika resultat från 6 månaders studie

 

Preparaten skickas nu på analys för ytterligare information på cellnivå. 


Angående omslutningen av implantaten av kringliggande brosk noterades särskilt en tunn broskvävnad som växer in över implantaten. Vävnaden bäddar in implantaten och skapar en enhetlig yta där brosket och implantatet integreras sömlöst dvs. utan några synliga skarvar. 


Helhetsbedömningen är att resultaten är mycket tillfredställande vilket föranleder Episurf att fullfölja och färdigställa studien som planerat. 


Leif Ryd, styrelseledamot i Episurf Medical och professor i ortopedi kommenterar:


Resultaten från aktuell studie är en viktig avklarad milstolpe för Episurf. Vi kan nu med ännu större optimism se framemot ett framgångsrikt slutresultat från vår pågående djurstudie som avslutas i juni 2011. Resultat från denna studie utgör en solid plattform för Episurf att gå vidare med den pågående studien som följs av regulatoriska och kliniska aktiviteter.


Nina Bake, VD Episurf Medical kommenterar:


Dessa positiva resultat överstiger våra förväntningar och betonar styrkan av vårt implantatkoncept som vi har utvecklat för att bl.a. optimera precisionen vid implantation. 

Slutresultaten kommer att ligga till grund för våra kliniska studier som är viktiga för en CE-märkning av vårt implantatkoncept och senare kommersialisering av våra produkter.