Episurf rapporterar histologiska resultat från en planerad 6 månaders-kontroll

 

Materialet som nu sammanställts är så kallade histologiska preparat dvs tunna snitt av vävnad som möjliggör analys på cellnivå. Dessa preparat är snittade tvärs genom implantatet vilket gör att vävnaden omkring implantatet kan studeras. Bilden här nedan visar Episealer (Episurfs implantat) i genomskärning (svart) med omgivande ben (lila). I leden där Episealer förankras är benet trabekulärt (trabecula betyder liten båge) och de vita partierna på bilden är mellanrum i benvävnaden. 


Se bild i bifogad pdf-fil.