Episurf startar upp direktförsäljning i Tyskland och Storbritannien

Episurf Medicals första säljare i Tyskland har påbörjat sin anställning och två säljare har anställts i Storbritannien. Bolagets satsning på direktförsäljning i de två länderna är därmed inledd.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-05-05 11:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medicals första säljare i Tyskland ska bearbeta de större sjukhusen i södra delarna av landet och kommer ingå i ett säljteam som ska täcka större delen av Tyskland. Målsättningen är att kunna täcka de 500 största sjukhusen med egen säljstyrka. Rekrytering av ytterligare säljpersonal är i ett sent skede och beräknas vara avslutad inom kort. I Storbritannien är kontrakt påskrivna med två erfarna säljare och ett nytt dotterbolag är på plats. 

”Vi har tidigare aviserat att ett av målen för 2015 är att bygga upp direktförsäljningsled i Tyskland och Storbritannien. Med vår första tyska säljare på plats ute på fältet och ytterligare säljare under rekrytering, tillsammans med rekryteringarna i Storbritannien, kan vi snart bocka av det målet”, kommenterar Nina Bake, vd på Episurf Medical.

Episurf Medicals patientunika implantat används sedan tidigare på två kliniker i Hamburg och Berlin. Avsikten är att dessa kliniker ska utgöra utbildnings- och träningscenter för ortopediska kirurger från hela landet.

Tyskland och Storbritannien är viktiga marknader för Episurf Medical. I Tyskland genomfördes förra året cirka 173 000 knäprotesoperationer på omkring 1200 sjukhus. Cirka 70 procent av dessa utfördes på de 500 största sjukhusen. Därutöver utförs årligen cirka 250 000 artroskopier. I Storbritannien genomfördes under 2014 cirka 100 000 knäprotesoperationer på omkring 400 sjukhus och cirka 190 000 artroskopier utförs varje år.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com