Episurf tecknar distributionsavtal för fyra nya länder

Stockholm, 2013-12-16 08:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Distributionsavtalet är tecknat med den jordanska distributören Elaf Medical Supplies Co. och avser marknadsföring och försäljning av Episurf Medicals produkter i Jordanien, Saudiarabien, Kuwait och Kroatien. Avtalet är exklusivt och innebär att Elaf Medical Supplies som enda distributör har rätt att sälja och marknadsföra Episurf Medicals produkter i de berörda länderna.

”Elaf Medical Supplies är en framgångsrik distributör av bland annat ortopediska produkter och har en stark marknadsposition i de aktuella länderna. Detta tillsammans med deras goda kontakter med kliniker och kirurger som kan medverka i en kommande lansering gör Elaf Medical Supplies till en passande partner för Episurf”, säger Nina Bake, VD på Episurf Medical.

Lanseringen i de fyra länderna är planerad till slutet av 2014 och kommer att ingå i en bredare kommersiell lansering av Episurf Medicals produkter. Dessförinnan ska produkterna registreras i respektive land och utvalda kirurger och distributören ska genomgå utbildning och träning. 

”Episurf Medicals produkter och unika teknologi för att behandla lokala broskskador i ett tidigt skede hos yngre patienter kompletterar vår produktportfölj väl. Det finns ett stort behov av patientunika behandlingsmetoder i dessa länder och jag ser goda möjligheter till att bygga upp en kommersiell användning hos utvalda ortopediska kirurger”, säger Dr. Rami Al-Khateeb, CEO på Elaf Medical Supplies Co.

Episurf Medical har sedan tidigare distributionsavtal tecknade med distributörer i Polen och Schweiz. Genom distributionsavtalen får bolaget tillgång till etablerade marknadsförings- och försäljningskanaler i respektive länder. Synergier finns ofta med distributörernas övriga produktportfölj och produkterna kan därigenom nå ut till en bred målgrupp. I bolagets plan ingår att teckna ytterligare distributionsavtal för att möjliggöra kommersialisering i fler länder. På vissa utvalda marknader, bland annat Sverige, Norge, Finland och Danmark avser bolaget att ytterligare stärka sin försäljningsorganisation och bedriva marknadsförings- och försäljningsarbetet i egen regi.

  
Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals  individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com