Episurf utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

 

Sedermeras uppdrag påbörjas den 5 november och består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handeln med aktien.