Episurfs avtal om likviditetsgaranti med Sedermera Fondkommission AB upphör

 

Från den 4 maj 2011 upphör Sedermera Fondkommission AB:s uppdrag att agera likviditetsgarant för Episurfs aktie av serie B på Aktie Torget. Upptagande till handel på First North

Den 12 april 2011 offentliggjorde Episurf att bolaget avser genomföra nyemission om högst 49 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att ansöka om att bolagets aktier tas upp till handel på NASDAQ OMX First North. 


Beräknad första dag för handel på First North är den 22 juni 2011 under förutsättning att ansökan godkänns. Episurf har utsett E. Öhman J:or Fondkommission AB (”Öhman”) till Certified Adviser och likviditetsgarant för Bolagets aktie. Likviditetsgarantin löper med en initial avtalstid om tre månader från och med första dag för handel på First North.