Episurfs första operation i Schweiz genomförd med lyckat resultat

Den första operationen i Schweiz utfördes med Episurf Medicals implantat, Episealer® Femoral Twin, av den ortopediska kirurgen Markus P. Arnold, PhD, doktor vid Hirslanden Klinik Birshof i Basel, Schweiz. Operationen gick helt enligt plan för den 70-åriga patienten.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-11-13 14:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Efter genomförd operation kunde Dr. Arnold konstatera att resultatet var positivt och att han var nöjd med operationsförfarandets precision och användarvänlighet. Även patienten var nöjd vid utskrivningen.

”Den 70-årige patienten hade en osteokondral skada och biologisk behandling var uteslutet på grund av patientens ålder, dock var patientens knä i mycket gott skick. Implantatets passform var perfekt, vilket var väntat tack vare den preoperativa skademarkeringsrapporten och de patientanpassade guideverktygen. Patienten mår mycket bra efter operationen”, kommenterar Dr. Arnold.

Före den här operationen hade Dr. Arnold gjort ett medvetet val att inte använda knappliknande metallimplantat för lokala osteokondrala skador.

”Fram till idag har principen om en exakt och korrekt rekonstruktion av en persons anatomi inte kunnat uppfyllas av någon produkt eller av något företag. Att rekonstruera en leds exakta konturer är förenat med alltför stora risker för följdskador på det motsatta benets brosk. Min första erfarenhet av Episealer®-teknologin har dock övertygat mig om att den här behandlingsmetoden har stor potential vid användning på noggrant utvalda patienter”, fortsätter Dr. Arnold.

Även professor Leif Ryd, Episurfs Medical Advisor, var nöjd med de postoperativa bilderna och operationsresultatet.

”Vi har implanterat över 60 Episealers och hittills har all post-kirurgisk data varit positiv med kontinuerliga rapporter om att patienterna upplever minskad smärta, förbättrad rörlighet och högre livskvalitet i allmänhet. De patienter som har haft ett implantat under längst tid har passerat 3 år och jag kan med glädje konstatera att vi har haft noll revisoner hittills”, kommenterar professor Leif Ryd, Senior Medical Advisor på Episurf Medical.

Episurf Medical planerar att täcka den schweiziska marknaden med bolagets säljstyrka stationerad i södra Tyskland. Efter den första operationen i Schweiz var bolagets VD Rosemary Cunningham Thomas nöjd med utfallet.

”Den här första operationen i Schweiz visar att Episurfs Episealer®-implantat är applicerbara på en bred målgrupp i olika åldrar. Dr. Arnolds kommentarer om nyttan av den preoperativa skademarkeringsrapporten och den individanpassade designen speglar den feedback vi alltjämt får från kirurger som använt Episealer®-teknologin. Episurfs behandlingsmetod möjliggör ett optimalt patienturval och därigenom förbättras sannolikheten för ett långsiktig lyckat klinisk resultat”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com