Episurfs orderhanteringssystem är färdigutvecklat

Episurfs orderhanteringssystem ”µiClinic” är redo att tas i bruk och kommer att användas i den kommande kliniska studien. µiClinic är webbaserat och hanterar avidentifierade patientunika data och produktionsprocesser mellan olika instanser.

I µiClinic lägger kliniker order och laddar upp MR-bilder. Baserat på dessa MR-bilder designar Episurf ett individanpassat kitt bestående av implantat och kirurgiska verktyg.

 

Nina Bake kommenterar:

Vi har byggt µiClinic helt webbaserat så att ortopeder, Episurfs designavdelning och kontraktstillverkare ska kunna arbeta på ett effektivt och spårbart sätt, utan att behöva installera nya program på sina datorer.

Tandläkare har länge använt sig av liknande system för att kunna erbjuda individanpassade lösningar till sina patienter. På Episurf har vi tagit detta till ett nytt användningsområde.

 

Stockholm den 13 mars 2012

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurf i korthet

Episurf utvecklar små individanpassade implantat (Episealer®) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide®) för behandling av lokala broskskador i leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Ytterligare information om Episurf finns på www.episurf.com.  Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.