Europeiskt patentbeviljande för Episurf Medicals individanpassade kirurgiska instrument

Europeiska patentverket EPO har meddelat sin avsikt att bevilja Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) ytterligare ett europeiskt patent. Patentet som godkänns är inom området för individanpassade kirurgiska instrument med fokus på den borrguide som tillhör implantatet Episealer® Femoral Twin. Detta är det första godkännandet inom denna patentfamilj.

"Detta patent täcker borrguiden för Episealer® Femoral Twin, det implantat som visar på de högsta försäljningsvolymerna. Ett omfattande IP-skydd inom detta område är därför viktigt för oss", säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.00 den 22 maj 2018.wkr0006.pdf