Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB (publ)

 

Serendipity Innovations AB, Stockholm, har genom teckning av 14 056 599 aktier i företrädesemissionen i Episurf Medical AB (publ) ett sammanlagt innehav om 16 500 932 aktier i Episurf Medical AB (publ). Serendipity Innovations AB ökar därmed sitt innehav från cirka 19,1 procent av aktierna vilket motsvarar cirka 27,5 procent av rösterna till cirka 43,0 procent av aktierna vilket motsvarar cirka 48,7 procent av rösterna.


För ytterligare information, kontakta

Saeid Esmaeilzadeh, VD Serendipity Innovations AB, 070-718 70 61