Förändringar i Episurf Medical AB:s ledningsgrupp

Episurf Medical förstärker bolagets ledningsgrupp vilken kommer att bestå av följande personer med tillhörande ansvarsområden:

Pål Ryfors – tillförordnad vd och CFO

Ladan Amiri – Chef för kvalitet och regulatoriska frågor

Dan Griffith – Marknadsdirektör

Göran Martinsson – Försäljningsdirektör

Jeanette Spångberg – COO

Förändringarna träder i kraft den 10 april, med undantag från Pål Ryfors som har ingått i ledningsgruppen sedan 2015 och Jeanette Spångberg som har ingått i ledningsgruppen sedan 2011.

”Vi måste skapa ett team som matchar kvalitén på vår teknologi, och jag anser att vi gör precis det. Jag ser fram emot att skapa aktieägarvärde tillsammans med denna grupp och dess individer har kunskaper och har erfarenheter vilka är oerhört viktiga för Episurf Medical”, säger Pål Ryfors, tillförordnad vd och CFO.

Ladan Amiri anställdes hos Episurf Medical i augusti 2015 och har mer än 20 års erfarenhet från den medicintekniska industrin, från områden så som produktutveckling, riskhantering och kvalitets- och regulatoriska frågor på global nivå. Innan hon anslöt till Episurf Medical arbetade Ladan vid bolag såsom RaySearch Laboratories, St Jude Medical, Maquet och Siemens.

Dan Griffiths anställdes hos Episurf Medical i april 2016 och har 19 års erfarenhet från den ortopediska industrin från bolag såsom Zimmer och Lima Corporation vid vilka han har innehaft ett antal seniora positioner inom marknads- och försäljningsorganisationerna med ett stort fokus mot knäprodukter.

Göran Martinsson anställdes hos Episurf i augusti 2014. Han har mer än 30 års erfarenhet från ledande positioner i teknologiföretag på global basis, inklusive bolag inom den medicintekniska industrin. Innan han anslöt till Episurf Medical arbetade Göran vid företag såsom ArthroCare och Merivaara.

Rekryteringsprocessen för en permanent vd fortlöper.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.30 den 10 april 2017.



wkr0006.pdf