Förändrat antal aktier i Episurf Medical AB

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-06-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Antalet aktier i Episurf Medical har under juni ökat med 16 877 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 5 063,10 kronor. Ökningen är en följd av en riktad nyemission till Michael Edward McEwan som beslutades på bolagets årsstämma den 6 maj 2015.

Det totala antalet aktier uppgår därefter till 7 973 456, varav 1 741 228 A-aktier och 6 232 228 B-aktier.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Lones, CFO Episurf Medical AB (publ)
Tel: +46 (0) 707 18 19 75, e-post: ir@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.