Förändringar i Episurf Medicals ledningsgrupp

Ladan Amiri, Chef för Kvalitet och Regulatoriska frågor vid Episurf Medical, har valt att söka nya utmaningar utanför företaget. Ladan Amiri kommer att ersättas av Katarina Flodström, tekn. dr, för närvarande Research Scientist vid Episurf Medical och ansvarig för Episurf Medicals USA-projekt. Katarina Flodström utses till Chief Regulatory Officer med ansvar för regulatoriska frågor, kvalitetsfrågor och IP, och kommer ingå i företagets ledningsgrupp. Förändringen gäller från och med 1 juni 2018.

”Ladan har arbetat hos Episurf sedan 2015 och har spelat en viktig roll i en intensiv period i företagets utveckling. Ladan har varit en mycket uppskattad medarbetare och vi önskar henne all lycka i framtiden. Jag vill samtidigt passa på att säga att jag är mycket nöjd med utnämningen av Katarina Flodström till Chief Regulatory Officer” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.50 den 14 maj 2018.wkr0006.pdf