Förändringar i Episurf Medicals ledningsgrupp

Episurf Medical genomför förändringar i ledningsgruppen. Från och med idag ingår Michael Edward MacEwan, Chief Commercial Officer (CCO), i bolagets ledningsgrupp och ersätter därmed Per Möller. Samtidigt lämnar Leif Ryd (Medical Expert Scientific Affairs) och Jacob Dumky (Quality Assurance/ Regulatory Affairs) ledningsgruppen.

Stockholm, 2015-02-20 07:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
Ledningsförändringen syftar till att anpassa verksamheten till bolagets uppdaterade kommersialiserings-strategi som innebär att Episurf Medical ska bygga upp direktförsäljningsled på de viktigaste europeiska marknaderna och driva försäljningen i egen regi. 

Efter förändringen består Episurf Medicals ledningsgrupp av fyra personer mot tidigare sex: Nina Bake (CEO), Lena Lones (CFO), Jeanette Spångberg (COO) och alltså Michael Edward MacEwan (CCO).

Michael Edward MacEwan anställdes den första september 2014 och har över tjugo års erfarenhet från medicinteknikbranschen. Han har innehaft flera ledande positioner internationellt och framför allt utvecklat kommersiella strategier, identifierat nya affärsmöjligheter och tillväxtområden samt byggt upp marknads- och säljorganisationer.

Jakob Dumky kommer att finnas kvar som konsult till Episurf Medical och rapportera till ledningsgruppen. Per Möller fortsätter som konsult till bolaget. Leif Ryd är även styrelseledamot i Episurf Medical. Leif Ryd kommer förutom sitt styrelseengagemang att fokusera på sitt fortsatta arbete som medicinsk rådgivare speciellt avseende utbildning, vetenskaplig utvärdering samt kirurgisk produktutveckling.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på NASDAQ Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com