Fördelning av A- och B-aktier

Det totala antalet aktier i Episurf uppgår till 12 800 000 aktier och aktiekapitalet uppgår till 640 000 kronor. Första handelsdag med Episurfs B-aktie är i morgon, den 5 november 2010.