Fördelning av A- och B-aktier

Efter den senaste omvandlingen av A- och B-aktier finns det idag  3 375 903 A-aktier och 3 024 097 B-aktier i bolaget. Totalt finns det 6 400 000 aktier i bolaget.

 

Stockholm 16 april 2012

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi

IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurf Medical AB:s Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB, en del av Pareto Securitiesgruppen.