Fördelning av A- och B-aktier

 

Efter den senaste omvandlingen av A- och B-aktier finns det idag 3 393 820 A-aktier och 3 006 180 B-aktier i bolaget. Totalt finns det 6 400 000 aktier i bolaget.

   

Stockholm 4 november 2011

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi

IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com