Första operationen genomförd med Episealer® Knee Trochlea

Den första operationen med Episurf Medicals nya individanpassade implantat Episealer® Knee Trochlea har genomförts på AZ Monica Hospital i Belgien.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2014-12-22 11:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Den första operationen har genomförts med Episealer® Knee Trochlea, Episurf Medicals andra kommersiella produkt. Episealer® Knee Trochlea är avsedd för behandling av broskskador i området bakom knäskålen. Operationen utfördes av Professor Peter Verdonk på AZ Monica Hospital i Belgien. Patienten var en 47-årig man med smärta i knät trots tidigare behandlingar.

”Det är känt att biologiska behandlingsmetoder fungerar sämre för medelålders patienter vilket gör att Episurfs individanpassade implantat kan fylla ett behov för den här patientgruppen. Implantatet passade perfekt i det skadade området och kunde placeras med hög precision. Genom att använda skräddarsydda kirurgiska instrument istället för standardinstrument tog också operationen kortare tid än vanligt. Det här individanpassade angreppssättet gör det möjligt för mig att anpassa ingreppet efter patientens anatomi och att optimera placeringen av implantatet”, kommenterar professor Peter Verdonk på AZ Monica Hospital.

”Professor Verdonk är en av de mest framstående ortopediska kirurgerna i Europa och vi är mycket glada att han valt att använda Episurfs implantat till en patient som tidigare saknat adekvata behandlingsalternativ. Patienterna vi riktar oss till är ofta aktiva människor i arbetsför ålder som endast erbjudits smärtstillande läkemedel och sjukskrivning för att lindra sina besvär. Genom att använda Episurfs individanpassade implantat kan vi inte bara bespara patienterna långvarig smärta och lidande, vi kan även spara stora summor för samhället i form av minskad sjukfrånvaro”, kommenterar Nina Bake, vd för Episurf Medical.

Episealer® Knee Trochlea erhöll europeiskt marknadsgodkännande i form av CE-märkning i oktober 2014 och erbjuds sedan dess till utvalda kliniker i Europa genom en kontrollerad produktlansering (CPL). Sedan hösten 2013 pågår en CPL för bolagets första produkt, det individanpassade implantatet Episealer® Femoral Condyle.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com