Första operationen i Tyskland genomförd med önskat resultat

Episurf Medicals individanpassade implantat har för första gången opererats in i en patient i Tyskland. Implantatet Episealer placerades i patientens knä med önskat resultat. Operationen är en del av Episurf Medicals kontrollerade produktlansering (CPL) av bolagets första produkt, det individuellt anpassade implantatet Episealer.

Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande, 2014-06-27 13:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 Episurf Medicals första operation i Tyskland har utförts på sjukhuset i universitetssjukhuset Charité i Berlin. Operationen slutfördes på cirka en timme med hjälp av företagets precisionsverktyg. Handledare under operationen var Episurf Medicals Senior Medical Advisor professor Leif Ryd. Operationen genomfördes på det sätt som avsetts och kunde slutföras på cirka en timme.

”Vid operationen var ledande ortopeder från Algeriet, Iran och Polen närvarande vilket visar att det finns ett stort intresse för vår unika metod”, kommenterar Leif Ryd.

Tyskland är det sjätte landet hittills där Episurf Medical utför operationer inom ramen för den kontrollerade produktlanseringen. Förutom i Sverige har operationer tidigare utförts i Belgien, Danmark, Norge och Polen.

 

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Detta meddelande är sådant som Episurf Medical AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com