Första operationerna i Storbritannien genomförda med önskat resultat

Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® Femoral Condyle har för första gången opererats in i patient i Storbritannien, som nu är det åttonde landet operationer genomförts i.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-03-19 10:11 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

De två första operationerna med Episealer® Femoral Condyle i Storbritannien har genomförts på Rugby Hospital i Rugby av Professor Tim Spalding. Patienterna var en 44-årig kvinna och en 55-årig man. Båda patienterna hade tidigare genomgått kirurgiska ingrepp för sina broskskador, dock med otillfredsställande resultat. Operationerna utfördes tillsammans med ett team av ortopeder i broskkirurgi från idrotts-ortopedienheten vid sjukhuset. Tekniskt gick operationerna lätt att genomföra och implantaten hamnade exakt såsom avsetts. Handledare under operationen var Episurf Medicals Senior Medical Advisor, professor Leif Ryd.

”Operationerna kunde genomföras helt enligt plan. Borrguiderna passade perfekt och möjliggjorde minimalt operationssnitt. Operationsinstrumenten medgav optimal guidning och implantaten kunde placeras på rätt ställe med en perfekt match. Vackert, elegant och väldesignat”, kommenterar Professor Tim Spalding, Consultant Orthopaedic Surgeon and Specialist knee surgeon vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust.

Professor Spalding är också är en av organisatörerna av den kommande kongressen med International Cartilage Repair Society (ICRS) i Chicago i Maj.

Operationerna är en del av Episurf Medicals kontrollerade produktlansering (CPL) av bolagets första produkt, det patientunika implantatet Episealer® Femoral Condyle. Storbritannien är det åttonde landet hittills där Episurf Medical utför operationer inom ramen för den kontrollerade produktlanseringen. Förutom i Sverige har operationer tidigare utförts i Tyskland, Belgien, Danmark, Norge, Bosnien och Polen.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com