Förtydligande med anledning av frågor från aktieägare

Stockholm, 2013-04-05 12:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Episurf Medicals ledning har mottagit ett antal frågor med anledning av kallelsen till årsstämma. Här följer förtydligande rörande dessa frågeställningar.

Vad är orsaken till tidigareläggningen av bolagsstämman?
Beslutet att tidigarelägga bolagsstämman har fattats på praktiska och planeringsmässiga grunder. Styrelsen anser att det ligger i aktieägarnas intresse att årsstämma hålls så snart det är möjligt med hänsyn till bokslutsarbete, revision och framläggande av årsredovisning. Genom att flytta stämman möjliggörs att bolagets vd kan närvara vid en viktig konferens som sammanfaller med tidigare bestämt datum för stämman.

Föreligger det problem med likviditeten?
Bolaget har en god likviditet med en kassa på cirka 25 miljoner. Detta är en ökning jämfört med kassan vid årets start.

Har bolagets tidigare kommunicerade planer förändrats?
De revisioner som genomförts gällande CE-märkning av Episealer Knee fortskrider väl. CE-märkning för bolagets första produkt väntas under innevarande kvartal. Bolagets arbete fortgår därmed i enlighet med tidigare kommunicerade planer.

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity™ system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

        

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com