Handel med teckningsoptioner serie TO4B inleds den 7 juni 2018

På torsdag, den 7 juni 2018, inleds handeln med Episurf Medical AB:s ("Episurf") teckningsoptioner av serie TO4B 2018/2023.

Villkoren för teckningsoptionerna i sammandrag:

Teckningsoptioner av serie TO4B kommer från och med den 7 juni 2018 att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO4B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 6,10 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:

-             Torsdagen den 9 maj 2019 till och med torsdagen 23 maj 2019

-             Lördagen den 9 november 2019 till och med lördagen den 23 november 2019

-             Lördagen den 9 maj 2020 till och med lördagen 23 maj 2020

-             Måndagen den 9 november 2020 till och med måndagen den 23 november 2020

-             Söndagen den 9 maj 2021 till och med söndagen den 23 maj 2021

-             Tisdagen den 9 november 2021 till och med tisdagen den 23 november 2021

-             Måndagen den 9 maj 2022 till och med måndagen den 23 maj 2022

-             Onsdagen den 9 november 2022 till och med onsdagen den 23 november 2022

-             Tisdagen den 9 maj 2023 till och med tisdagen den 23 maj 2023

-             Torsdagen den 9 november 2023 till och med torsdagen den 23 november 2023

Innehavare av teckningsoptioner serie TO4B 2018/2023 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, innebärande 23 maj 2018 till och med den 23 maj 2023.

Teckningsoptioner av serie TO4B har ISIN-kod SE0011309467.

Fullständiga optionsvillkor finns på Episurfs hemsida: www.episurf.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf