Det finns två typer av aktier i bolaget. Det totala antalet utestående aktier är 266 539 986 varav 797 894 A-aktier och 265 742 092 B-aktier. Varje A-aktie berättigar tre röster, och tre röster på bolagsstämman och varje B-aktie berättigar en röst och en röst på bolagsstämman.