Det finns två typer av aktier i bolaget. Det totala antalet utestående aktier är 222 129 633, varav 951 020 A-aktier och 221 178 613 B-aktier. Varje A-aktie berättigar tre röster, och tre röster på bolagsstämman och varje B-aktie berättigar en röst och en röst på bolagsstämman.