Det finns två typer av aktier i bolaget. Det totala antalet utestående aktier är 35 113 686, varav 492 877 A-aktier och 34 620 809 B-aktier. Varje A-aktie berättigar tre röster, och tre röster på bolagsstämman och varje B-aktie berättigar en röst och en röst på bolagsstämman.