Det finns två typer av aktier i bolaget. Det totala antalet utestående aktier är 31 400 400, varav 5 221 662 A-aktier och 26 178 738 B-aktier. Varje A-aktie berättigar tre röster, och tre röster på bolagsstämman och varje B-aktie berättigar en röst och en röst på bolagsstämman.