Det finns två typer av aktier i bolaget. Det totala antalet utestående aktier är 75 177 189, varav 971 024 A-aktier och 74 206 165 B-aktier. Varje A-aktie berättigar tre röster, och tre röster på bolagsstämman och varje B-aktie berättigar en röst och en röst på bolagsstämman.