Det finns två typer av aktier i bolaget. Det totala antalet utestående aktier är 267 065 447 varav 473 357 A-aktier och 266 592 090 B-aktier. Varje A-aktie berättigar tre röster, och tre röster på bolagsstämman och varje B-aktie berättigar en röst och en röst på bolagsstämman.