Vad är era finansiella mål? 

Episurf Medicals finansiella mål är att uppnå en marknadsandel om 30% av den totala adresserbara marknaden i alla målmarknader (15% marknadsandel uppnådd inom 3 år från lanseringen i USA). 

 

Vad är den adresserbara marknaden? 

Marknadspotentialen för Episurf Medicals första produktportfölj Episealer® Knee, i de initialt prioriterade regionerna, uppskattas till +1 miljard USD per år i USA och i de viktigaste europeiska marknaderna. 

 

Vad är bolagets operativa fokus? 

Nuvarande fokus ligger på (i) tidig kommersialisering i Europa och vissa andra marknader, (ii) generering av kliniska bevis som stöder Episealer®-tekniken, (iii) genomförande en klinisk studie i USA, inriktad mot ett amerikanskt PMA-godkännande för Episealer® Knee, och (iv) säkerställande av regulatorisk tillgång till flera internationella marknader. 

 

Vilka är de viktigaste milstolparna under 2021? 

Under 2021 räknar företaget med publicering av flera kliniska publikationer. Vidare förväntar sig företaget att lämna in en 510(k)-ansökan i USA för ett Episealer® Patellofemoral-system. Allt eftersom COVID-19-begränsningar hävs och samhällen går tillbaka till en mer normaliserade tillvaro, förväntar sig företaget att leverera betydande tillväxt i sina nuvarande marknader. Företaget förväntar sig också att genomföra flera internationella registreringar, vilket leder till tillgång till ytterligare globala marknader. 

 

Vad är bolagets strategi för att nå den amerikanska marknaden? 

Episurf Medical genomför en klinisk IDE-studie för Episealer® knäimplantatfamiljen. IDE-studiens design är godkänd av FDA och alla kliniker har rekryterats. Patientrekrytering har påbörjats. Episurf utvecklar också ett nytt knäimplantatsystem, Episealer® Patellofemoral System, för vilket företaget kommer att söka ett 510(k)godkännande i USA. 

 

Överväger ni partnerskap? 

Företaget är alltid öppet för att diskutera möjligheter till partnerskap. 

 

Vad är er distributionsmodell? 

Episurf Medical har för närvarande anställda försäljningsrepresentanter i vissa europeiska länder. Dessutom har företaget distributörer i vissa länder i Europa, Mellanöstern och Asien. Företaget kommer sannolikt att utvärdera mer omfattande distributionsarrangemang i framtiden. 

 

Har Episurf haft någon kapitalmarknadsdag? 

Företaget anordnade en kapitalmarknadsdag den 15 september 2020. Hela videon finns här >>

 

Vad är skillnaden mellan Episealer® och en hel-/halvprotes? 

Episealer® knäimplantat är lämpligt för patienter med fokala brosk och benskador i knäleden. En knäprotes är lämplig för patienter med svår artros i knäet. Episurfs patienter är vanligtvis i åldersgruppen 35 – 65, medan knäprotes rekommenderas till äldre patienter, vanligtvis äldre än 65 år. 

 

Vad kostar ett Episealer® implantat? 

Episealer®-implantatet kostar ca. 3 000 euro. Den förkirurgiska skademarkeringen och kirurgiska verktyg ingår i detta pris. 

 

Hur ser er IP situation ut? 

Episurf Medical har fokuserat på IP sedan starten, och idag innehåller den globala portföljen över 200 patent- och patentansökningar i mer än 30 patentfamiljer. Dessutom finns det flera design- och varumärkesregistreringar (några av dem i ansökningsprocessen).