Delårsrapport januari-mars 2024

Datum:  24 april 2024

Tid: 08.30


Delårsrapport april-juni 2024

Datum:  12 juli 2024

Tid: 08.30


Delårsrapport juli-september 2024

Datum:  25 oktober 2024

Tid: 08.30


Bokslutskommuniké oktober-december 2024

Datum:  7 februari 2025

Tid: 08.30