Bokslutskommuniké Q4 2022

Datum: 17 februari 2023

Tid: 08.30


Delårsrapport Q1 2023

Datum: 28 april 2023

Tid: 08.30


Årsstämma 2023

Datum: 2 maj 2023

Plats: Stockholm


Delårsrapport Q2 2023

Datum: 14 juli 2023

Tid: 08.30


Delårsrapport Q3 2023

Datum: 27 oktober 2023

Tid: 08.30


Bokslutskommuniké Q4 2023

Datum:  9 februari 2024

Tid: 08.30