• Pål Ryfors (vd) äger 2 599 851 aktier (uppdaterad 20230220)