• Pål Ryfors (vd) äger 2 564 851 aktier (uppdaterad 20221116)