• Pål Ryfors äger ytterligare 350 000 aktier som har lånats ut till L1 Capital, läs mer om detta avtal här.