• Pål Ryfors (vd) äger 3 000 000 aktier (uppdaterad 20230508)