Bästa aktieägare

 

Ökade pandemirelaterade restriktioner ledde till en tuff start av kvartalet, men vi blev positivt överraskade av utvecklingen av bruttoorderingången under kvartalet. Vi avslutade kvartalet med en bruttoorderingång om 2,1 MSEK, en ökning om 30% jämfört med kv 1 2020 och 61% jämfört med kv 4 2020. Kvartalet var vårt bästa någonsin och vi ser fram emot att bygga på detta momentum vi upplever då restriktionerna lättar i våra marknader. Trots att de absoluta talen har stort utrymme för förbättring så är vi nöjda med att vi bygger en stark grund för fortsatt tillväxt. Jag skulle vilja adressera just detta lite mer idag: Grunden i vår strategi är att bygga en stor och lojal kundbas av återkommande kunder som använder Episealer® kvartal efter kvartal. Om vi lyckas med denna strategi, då kommer Episealer® vara en integrerad del av ortopedens behandlingsalternativ (”behandlingsalgoritmen”). Enligt min mening börjar vi nu på allvar se början på detta. I början av verkställandet av en strategi är det oerhört viktigt att visa nyckelindikatorer visar att du på är på rätt väg, och jag anser verkligen att så är fallet för oss.

 

34 ortopeder beställde Episealer®-implantat under det första kvartalet, en ökning med 55% jämfört med kv 1 2020 och 55% jämfört med kv 4 2020. Denna tillväxt är betydande och viktig då den är indikativ av hållbara framsteg i våra försäljningsinsatser, vilka är designade för att växa användarbasen. Jag var särskilt glad över denna siffra då aktivitetsnivån hos de flesta klinikerna minskade avsevärt under kvartalet pga restriktioner. I vissa länder och regioner har det i princip varit ett fullt stopp för elektiv kirurgi pga pandemin. I Tyskland till exempel, kan kliniker endast ha ett begränsat antal patienter i väntrummen, arbetstiden hålls till ett minimum, och patienter undviker att besöka läkare pga restriktionerna. Vi förväntar oss att tillväxten stärks då de flesta ortopederna återgår till normala arbetstider och sjukhus återgår till full kapacitet. I vår långsiktiga affärsplanering förväntar vi oss att ortopeder gör ca 14 Episealer®-operationer per år. Under det första kvartalet 2021 översteg årstakten 10. Motsvarande siffra, endast för ortopeder i Tyskland, uppgick till 16. Vi är mycket glada över denna utveckling då den indikerar det stadiga patientflöde vi behöver för att nå våra mål. Under 2021 förväntar vi oss att kundbasen växer och vi vet att aktiviteten hos den enskilda ortopeden tenderar att öka med ökad erfarenhet (av Episealer®) och efterföljande positiva patientutfall.

 

Ytterligare ett positivt tecken är att under det första kvartalet beställde ortopeder i 11 länder Episealer®-implantat, vilket motsvarar en ökning om 120% jämfört med kv 1 2020 och 38% jämfört med kv 4 2020. Geografisk expansion är ytterligare en viktig uppgift för oss, då vi siktar in oss på gruppen av tidiga användare (”early innovators”) i ett flertal länder, och vår geografiska närvaro växer. Detta säkerställer att vi har en bred bas att växa ifrån.

 

Vi inser givetvis att vi är i starten av vår finansiella utveckling. Men att visa stark tillväxt i bruttoorderingång, ett växande antal ortopeder som använder Episealer®, en ökande användning sett till årstakt vilket indikerar på fortsatt återkommande intäkter, en stark tillväxt i antalet länder där vi är aktiva, under ett så utmanande kvartal som det första kvartalet 2021, ger mig oerhört mycket självförtroende inför framtiden. Att försäljning inte ökar lika mycket som bruttoorderingången, vilken ökar vid beställning av implantat, under kvartalet förklaras av att fakturering sker vid operation som kan ligga längre fram i tiden, särskilt under pandemin. Detta reflekteras i orderboken som uppgick till 1,8 mkr vid kvartalets utgång, en ökning om 71% jämfört med kv 1 2020, och 38% jämfört med kv 4 2020.

 

Vi har gått in i en fas då vi kommer öka våra marknadsföringsaktiviteter baserat på utmärkta och omfattande kliniska resultat över 2 år, och mycket lovande resultat över 5 år. Under resten av året avser vi att vara så aktiva vi kan i samtliga våra marknader. Vår marknadsföringsstrategi har anpassats efter pandemin, och aktuella aktiviteter inkluderar en kombination av digitala och fysiska events under året. Dessa aktiviteter kommer ske genom olika marknadsföringskanaler, i tätt samarbete med vårt starka nätverk av Key-Opinion-Leaders globalt.

 

Andra höjdpunkter under kvartalet inkluderade presentation av 5-årsdata, vilket skedde precis efter kvartalets slut. Denna data, vilken presenterades av Dr Johannes Holz från Orthocentrum i Hamburg, visar på utmärkt funktion för Episealer®-implantatet i upp till 5 år, vilket utgör en mycket viktig milstolpe för oss. Detta är den andra gången vi ser stark 5-årsdata från pågående studier. Ett oändligt antal studier har genomförts på denna patientgrupp, och så vitt vi vet, har ingen konkurrerande produkt eller metod visat på lika bra resultat som vi.

 

Kliniska resultat accepterades också för presentation vid kongressen för European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA). Den vetenskapliga sammanfattningen, från den Europeiska multicenterstudien med 24 månaders uppföljning av 75 Episealer®-patienter (knä) (Mini-metal implants – 2 year detailed cohort analysis of a patient specific implant“), är sammanställt av Docent Tim Spalding vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien. ESSKA är en mycket viktig organisation för Episurf och den representerar en optimal kanal för oss för att nå ut till ortopeder globalt. Under detta år har vi fördjupat vårt samarbete med ESSKA, och vi kommer genomföra utbildningsseminarier och genomföra andra aktiviteter tillsammans under 2021.

 

Utmaningarna med att på allvar starta patientrekryteringen till den amerikanska kliniska studien har tyvärr fortsatt under kvartalet, men samtidigt pågår mycket arbete i bakgrunden för att kunna komma igång på ett bra så sätt snart som möjligt. Som en följd av lättnader av restriktioner verkar det som om kliniker i Storbritannien inom kort kan starta forskningsaktiviteter igen, vilket vore oerhört värdefullt för studien.

 

Med kliniska resultat publicerade under föregående år, och ytterligare studieresultat att vänta, så är vi mycket entusiastiska över det kraftfulla kliniska budskap vi kan föra ut till en växande ortopedgrupp. Hela företaget är exalterade över den potential vi ser för 2021 och framöver.

 

Stockholm, april 2021

 

Pål Ryfors
vd