Bästa aktieägare
Idag har vi meddelat att vi fokuserar verksamheten ytterligare, samtidigt som vi genomför ett antal initiativ för att förbättra bolagets resultat. Jag är glad över att vi genomför dessa åtgärder samtidigt som vi har en stark finansiell position, och vi visar stark tillväxt i våra nyckeltal. Bruttoorderingången växte med 57% till SEK 3.1m och antalet kunder växte med 42% (61 st i kvartalet). Nu upplever vi att vår kommersiella satsning går år rätt håll, och vi adderar kunder, ökar volymer hos enskilda kunder och kännedomen om oss bland ortopeder ökar allt mer. Juni månad var vår i särklass bästa, med mer än 2 bokade operationer per dag måndag till söndag. Det är en bra utveckling och vi visar att vi tar helt rätt steg. Men vi ser stora möjligheter framför oss, och vi har nyligen fått vår första produkt godkänd på den amerikanska marknaden, och vi har inlämnandet av ytterligare en 510(k)-ansökan framför oss i närtid. Vi behöver fokusera verksamheten ytterligare, och vi behöver bli mer kostnadseffektiva i vårt sätt att arbeta.

 

Den största enskilda åtgärden vi genomför är att vi tar ytterligare ett steg i att ställa om verksamheten utanför USA mot att arbeta med distributörsförsäljning. Tidigare har vi haft en högre andel direktanställda säljare, men vi väljer att gå över till en distributörsmodell i sin helhet. Sammanfattat anser vi att följande aktiviteter är de viktigaste för oss just nu, och vi kommer fokusera på att verkställa på samtliga av dessa:

 

• Lansering av Episealer® Patellofemoral System på den amerikanska marknaden. Produkten är redan godkänd för den amerikanska marknaden och ca 20 distributörer är kontrakterade i USA. Lanseringsaktiviteter pågår för fullt, och bolaget anser att mottagande hos ortopeder och distributörer är mycket positivt, och bolaget ser goda möjligheter för fortsatt kommersialisering. Nyligen har det första godkännandet frånen Value Analysis Committee (VAC) vid ett amerikanskt sjukhus erhållits för Episealer® Patellofemoral System, vilket är ett mer eller mindre obligatoriskt godkännande innan en ny produkt används vid ett sjukhus. Vi har VAC-processer i gång vid flera sjukhus och ortopediska center, och vi ser fram emot flera godkännanden i närtid.

 

• Färdigställa och lämna in 510(k)-ansökan för Episurfs implantatsystem för stortån, Episealer® MTP-System, till amerikanska FDA inom kort, med siktet inställt på en snabb lansering under 2024. Vi bedömer att denna produkt och detta marknadssegment är det kommersiellt mest attraktiva för bolaget på kort sikt. Anledningen till detta är att vi bedömer att detta är det mest snabbrörliga segmentet där ortopeder historiskt visat en benägenhet att testa nya lösningar i relativt snabb takt. Vidare bedömer vi att de ekonomiska aspekterna är väldigt attraktiva, med bra prissättning och goda bruttomarginaler redan från ett tidigt skede.

 

• Fortsätta driva försäljning för Episealer® Knee och Episealer® Talus i ett flertal länder utanför USA, genom primärt distributörskanaler. Vi uppvisar nu stark tillväxt i detta marknadssegment. Som nämndes ovan växte bruttoorderingången med 57% i kvartalet, och antalet kunder som använde Episealer® under kvartalet växte med 42%. För nästa steg bedömer vi att en distributörsmodell är mest passande och effektiv för att nå större skala över tid. Den uppdaterade strategin innebär att vi blir mer kostnadseffektiva, och att produktlanseringar bättre matchar vår finansiering. Vi positionerar oss mot en kombination av etablerade marknader inom artrossegmentet, där vi bedömer att kommersialiseringsmöjligheterna på kort sikt är väldigt attraktiva, och inom segmentet för avgränsade brosk- och benskador genom Episealer® Knee och Episealer® Talus, vilket representerar en betydande möjlighet på lite längre sikt. Vår totala adresserbara marknad överstiger 2 miljarder dollar årligen, och vi kommer ha en betydande del av detta tillgängligt för oss redan i närtid. Vi har en stark finansieringsposition med SEK 107m i likvida medel vid kvartalets utgång, och vi förväntar oss att nuvarande finansiering räcker till att lansera både Episealer® Patellofemoral System och Episealer® MTP System med god kommersiell framgång på den amerikanska marknaden.
 

Under kvartalet var kostnaderna högre än motsvarande kvartal föregående år. SEK 4m hänför sig till en engångskostnad relaterad till den strategiska fokuseringen. Vidare har vi högre personalkostnader och högre marknadsföringskostnader än tidigare, och detta är två kostnadskategorier som kommer minska avsevärt kommande kvartal. Sammantaget väntas initiativ presenterade idag minska de operativa kostnaderna med ca SEK 25 miljoner på årsbasis. Vi förväntar oss att nuvarande finansiering räcker till att lansera både Episealer® Patellofemoral System och Episealer® MTP System med god kommersiell framgång på den amerikanska marknaden. Givet att vi verkställer på strategin för den amerikanskamarknaden, bedömer vi också att lönsamhet kan uppnås snabbare, och kapitalbehoven är väsentligt mindre, än vad tidigare kostnadsnivå indikerat.

 

Sammanfattnings så ser vi nu stora möjligheter för Episurf att lyckats på den amerikanska marknaden och vi fokuserar verksamheten ytterligare för att ta tillvara dessa möjligheter.

 

Stockholm, juli 2023

 

Pål Ryfors, vd