Bästa aktieägare

 

Trots en omfattande omstrukturering av vår säljkår avslutade vi året med ytterligare ett rekordkvartal. I genomsnitt har vi ökat vår bruttoorderingång med mer än 50% under de senaste fem kvartalen. Under 2023 ökade bruttoorderingången till 11,1 MSEK (+56%). Användningen av vår teknologi ökade globalt och under det fjärde kvartalet taktade vi på 1,4 operationer per dag, måndag till och med söndag. Våra OUS-marknader driver detta, där vi fortsätter med vårt fokus mot att driva klinisk acceptans och öka marknadspenetrationen, nu med ett ökat fokus på distributörsförsäljning. I USA har mer än en operation per vecka planerats sedan den första bokade operationen i augusti 2023, och vi ser fram emot att öka takten. Med en växande närvaro i USA har vi gott om utrymme för ytterligare tillväxt. Vi etablerar oss på riktigt på marknaden och lanseringen i USA är mycket uppmuntrande. Den första feedbacken har varit utmärkt, och jag uppmuntrar investerare att lyssna på kundintervjuer på vår webbplats.

Omstruktureringsprogrammet i vår OUS-säljkår, som tillkännagavs i juli förra året, har slutförts. Personalminskningar har lett till cirka 20 MSEK i minskade kostnader och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att nå vårt mål om kostnadsbesparingar på 25 MSEK årligen. När vi tittar på marknadsnärvaron har vi säkrat en stark täckning på våra nyckelmarknader, såsom Tyskland, Storbritannien, Polen, Benelux, Italien och Norden. Vi arbetar för att etablera oss i Spanien och Portugal samtidigt som vi utvärderar möjligheter i Latinamerika. Våra ansträngningar i Indien visar positiva tecken, och jag är nöjd med de konkreta kommersiella insatser som pågår i landet. Dessutom har vi ett optimistiskt förhållningssätt till flera andra marknader där investeringarna är begränsade, men vi kommer att ta vara på möjligheter när de dyker upp. Vi har etablerat en mer kostnadseffektiv struktur som gör det möjligt för oss att fortsätta vår trend på etablerade marknader samtidigt som vi säkrar tillgången till ytterligare marknader, som kommer att ge tillväxt under de kommande åren. Jag är stolt över hur organisationen har hanterat denna process, och jag vill rikta ett tack till både tidigare och nuvarande anställda. I samband med omorganisationen valde Steve Caswell (Head of Sales OUS) att lämna bolaget, och vi önskar honom all lycka i framtiden. Hans ansvarsområden har delats upp mellan Fredrik Zetterberg (Marketing Director) och mig själv. Efter flera års ihärdigt arbete på de flesta av marknaderna ovan, kombinerat med en seriös approach till datagenerering, upplever vi att nya dörrar öppnas för oss. Under de senaste månaderna har detta bäst exemplifierats av att Episealer® har granskats av en stor europeisk sjukhuskedja. Vi hoppas få se ett positivt resultat av denna process.

När det gäller den amerikanska marknaden handlade det andra halvåret om att komma i gång med de kontrakterade distributörerna och de första potentiella kunderna. Sedan runt Labor Day, under andra halvåret, utfördes mer än en operation per vecka, och detta antal kommer att fortsätta att växa. Den viktigaste framgångsfaktorn är att säkerställa en bra aktivitetsnivå med alla distributörer. Denna uppgift gör oss ödmjuka, eftersom vi måste leverera bästa möjliga service som organisation. Vårt Operations team är nära involverat i princip i samtliga delar av vår försäljningscykel, och tillsammans med våra tredjepartsdistributörer måste vi serva amerikanska ortopeder på bästa möjliga sätt. Dessa är krävande kunder, med rätta, och förväntar sig inget annat än det bästa. Därför är det verkligen uppmuntrande att få så bra feedback som vi har fått. Precis som på våra OUS-marknader växer intresset för vår teknik. Som exempel har distributörer med direkt anknytning till några av världens största leverantörer av ortopediska lösningar kontaktat oss. Vi kommer noggrant att bedöma möjligheter, men investerare bör veta att utvidgningen av vårt distributionsnätverk också kan omfatta större typer av samarbeten.

Efter inlämnandet av 510(k)-ansökan för vårt stortåimplantat under fjärde kvartalet förra året fortsätter processen med FDA. Vi har alltid kommunicerat att vårt mål är att få produkten godkänd på den amerikanska marknaden under 2024. Vi vet också att processen med FDA är interaktiv, vilket ofta kräver flera omgångar av frågor och informationsutbyte. På grund av detta kommunicerar vi inte vid varje punkt i processen utan fokuserar på det övergripande målet att nå marknaden under 2024.

Som en avslutande kommentar vill jag lyfta fram podiumpresentationen av Dr.ssa Francesca de Caro vid Partial Knee Meeting 2024 i Antwerpen i januari. Detta var den första kliniska data som presenterades med Episealer®-patienter som behandlades för 10 år sedan. Att generera långtidsdata för Episealer® är ett av våra viktigaste mål, och vi känner att vi gör stora framsteg mot denna milstolpe. Presentationen togs emot väl och mina kollegor som deltog i mötet hade flera konstruktiva dialoger med presumtiva kunder och andra branschrepresentanter med utgångspunkt i presentationen.

Stockholm, februari 2024

 

Pål Ryfors, vd