Episurf Medicals aktier är utgivna i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie B handlas sedan 10 juni 2014 på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Varje aktie av serie A berättigar till tre röster på bolagsstämma och varje aktie av serie B berättigar till en röst på bolagsstämma. Aktier av serie A kan fritt konverteras till aktie av serie B (ladda ned formulär nedan). Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 4 500 000 SEK och högst 18 000 000 SEK fördelat på lägst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier.