Episurf Medicals aktier är utgivna i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie B handlas sedan 10 juni 2014 på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Varje aktie av serie A berättigar till tre röster på bolagsstämma och varje aktie av serie B berättigar till en röst på bolagsstämma. Aktier av serie A kan fritt konverteras till aktie av serie B (ladda ned formulär nedan). Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 10 543 022,32 SEK och högst 42 172 089,28 SEK fördelat på lägst 35 113 686 aktier och högst 140 454 744 aktier.

Det finns två typer av aktier i bolaget. Det totala antalet utestående aktier är 90 930 755, varav 971 024 A-aktier och 89 959 731 B-aktier. Varje A-aktie berättigar tre röster, och tre röster på bolagsstämman och varje B-aktie berättigar en röst och en röst på bolagsstämman.