Episurf Medicals aktier är utgivna i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie B handlas sedan 10 juni 2014 på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Varje aktie av serie A berättigar till tre röster på bolagsstämma och varje aktie av serie B berättigar till en röst på bolagsstämma. Aktier av serie A kan fritt konverteras till aktie av serie B (ladda ned formulär nedan). Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 4 500 000 SEK och högst 18 000 000 SEK fördelat på lägst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier.

Det finns två typer av aktier i bolaget. Det totala antalet utestående aktier är 35 113 686, varav 492 877 A-aktier och 34 620 809 B-aktier. Varje A-aktie berättigar tre röster, och tre röster på bolagsstämman och varje B-aktie berättigar en röst och en röst på bolagsstämman.