Jeanette Spångberg till Episurf Medical

Jeanette Spångberg, född 1973, har utsetts till COO hos Episurf Medical. Hon tillträder tjänsten idag den den 3 oktober 2011. Hon kommer att ansvara för företagets logistiksystem och produktion.

Med sig har Jeanette Spångberg 16 års erfarenhet från industriell tillverkning av individuella tandersättningar hos Nobel Biocare. Där har hon arbetat som tillverkningstekniker, produktionstekniker, produktionschef med ansvar för ett sextiotal personer, teknikchef och nu senast som Manager för Global Engineering.

Som produktionstekniker var Jeanette Spångberg delaktig i det stora arbetet att bygga upp kvalitetssystem för ISO 9001-certifiering. Hon var även delaktig i projektet att bygga upp en fabrik i USA.

Episurfs affärsmodell bygger på kostnadseffektiv tillverkning av individanpassade implantat med tillhörande operationsinstrument efter beställning. För detta bygger Episurf ett logistiksystem för optimal kontroll och effektivitet över processflöden och spårbarhet. Det är i uppbyggandet av detta system som Jeanette Spångbergs erfarenheter och kompetens är mycket värdefull för Episurf.

 

Stockholm den 3 oktober 2011

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

    

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi

IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com