Karl Eriksson är överläkare i ortopedi vid Södersjukhuset, Stockholm och docent vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Han har också en position på privatpraktiserande Stockholm Knee Academy på Sophiahemmet, Stockholm. Hans nuvarande kliniska profil är inom öppen och artroskopisk knäkirurgi. Karl Eriksson fick sin läkarexamen 1988 vid Karolinska Institutet i Stockholm / UCLA Medical School, LA, USA. Han blev specialist i ortopedi 1994, disputerade 2001 och blev docent 2010.

Karl Eriksson har följande internationella kommittéuppdrag: ISAKOS Sports medicine committee, ESSKA Academy, ESSKA Arthroscopy committee, och ESSKA Scientific committee review board. Inom idrottsmedicin har han varit chefsläkare för det svenska längdåkningslandslaget 1993-2002, läkare för Sveriges OS-trupp 1994 och 1998 samt lagläkare för professionella fotbollslag 1990-2012.

Docent Eriksson är medlem i Episurf Medicals Clinical Advisory Board.