Klinisk uppföljningsdata 1 år efter genomförd operation visar på avsevärda förbättringar

1-årig uppföljningsdata från 14 patienter vilka har behandlats med implantatet Episealer visar på avsevärda förbättringar 12 månader efter operation.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-05-20 08:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Datan är hämtad från 10 europeiska kliniker och presenteras i den vetenskapliga sammanfattningen ”Short-term clinical results of a customized metal mini-prosthesis for focal chondral lesions”, Magnus Högström1, Peter Verdonk2, Semin Becirbegovic3, Geir Hilstöl4, Johannes Holz5, Tobias Jung6, Lars Konradsen7, Jens-Ole Laursen8, Martin Lind9, Tim Spalding10.

Sports Medicine Umeå, Sverige1, Antwerp Orthopedic Center, Belgien2, University Clinical Center Sarajevo, Bosnien Hercegovina3, Drammen Hospital, Norge4, OrthoCentrum Hamburg, Tyskland5, Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland6, Bispebjerg Hospital, Danmark7, Sygeshus Sonderjylland, Danmark8, Aarhus University Hospital, Danmark9, University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust, Storbritannien10.

Den vetenskapliga sammanfattningen kommer att presenteras av dess huvudförfattare, Magnus Högström, MD PhD, vid SFAIM-mötet (Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin) den 20 maj 2016.

Den sammanställda kliniska datan vilken presenteras i den vetenskapliga sammanfattningen visar att VAS-poängen (”Visual Analogue Scale”, 100 = mest smärta, 0 = ingen smärta) förbättrats från 60 innan operation till 27 vid 12 månaders uppföljning efter operation. Motsvarande poäng för KOOS (”Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score”, 100 = inga knäproblem, 0 = allvarliga knäproblem) har förbättrats från 39 innan operation till 67 vid 12 månaders uppföljning efter operation.

“Vår data visar på utmärkta resultat vid 1-årsuppföljningen. Erfarenheterna hittills är mycket goda. Mina patienter uppvisar efter operation en i stort sett normal funktionalitet i knäet. Patienterna upplever avsevärd förbättring avseende smärta och funktionalitet och rehabiliteringen har varit smidig och enkel. Episealerimplantatet har en avancerad design men operationen i sig är snabb och enkel. Detta nymodiga svenska knäimplantat utgör ett nytt behandlingsalternativ för patienter med broskskador, särskilt för medelålders patienter för vilka vi tidigare har saknat effektiva behandlingsalternativ. Episealer möjliggör en fullgod funktionalitet i knäet för dessa patienter”, säger Dr Högström.

”Det är mycket tillfredsställande att vi nu kan rapportera klinisk data vilken visar att patienterna är genuint behjälpta av Episealerimplantatet, och de flesta patienter uppvisar nu i stort sett normala knän. Detta är särskilt glädjande då dessa första fall ofta handlar om operation av patienter som har genomgått tidigare operationer, vilka har misslyckats. Det är också uppmuntrande att resultaten inte visar tecken på försämring över tid. Slutligen kan vi också, 3.5 år efter första operationen, glädjas åt att det hittills inte har varit några revisioner alls”, kommenterar Dr Leif Ryd, Senior Medical Advisor och Styrelsemedlem, Episurf Medical.

”Dessa kliniska resultat är viktiga och spännande. Det är övertygande bevis som visar på värdet av vår patientspecifika ansats med en pre-operativ skadebedömningsrapport, intelligent implantatdesign och skräddarsydda operationsinstrument. Jag är övertygad om att den växande mängden av vetenskapliga bevis kommer att bidra till ökad användning av Episealer bland kirurger,” säger Rosemary Cunningham Thomas, vd Episurf Medical.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

 

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.