Kliniska resultat för Episealer® kommer att presenteras vid världskongressen för International Cartilage Repair Society (ICRS) i Macau

Sammanfattningen “Successful clinical results of a focal individualized mini-metal implant for focal cartilage lesions in the knee” av T. Spalding, J. Holz, M. Lind, K. Eriksson, P. Verdonk och P. Emans, har accepterats som en posterpresentation vid ICRS World Congress i Macao, Kina, den 9-12 april 2018. Det kliniska utfallet för patienter i åldern 35 – 60 år som befinner sig i “behandlingsglappet” och som har genomgått behandling av avgränsade broskskador med metallimplantatet Episealer® presenteras.

Sammanfattningen konstaterar utmärkta tidiga kliniska resultat vid behandling av avgränsade symptomatiska broskskador av fulldjupskaraktär på femorala kondylerna och trochleaområdet med ett andra generationens, patientspecifikt, metallimplantat.

“Vi välkomnar detta initiativ från en grupp europeiska Episealer®-användare, och exponering på denna globala kongress passar utmärkt in i vår globala expansionsstrategi,” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.
wkr0006.pdf