Ett svullet knä, ibland även kallat ”vatten i knät”, uppstår när det finns ett överskott av ledvätska i knät. Det är inte en diagnos utan snarare ett symptom som säger att det är något fel med ditt knä.  Det är resultatet av en inflammation i det membran som bekläder de inre ytorna i knät (synovialmembranet).  Denna inflammation kan i sin tur orsakas av en rad olika tillstånd såsom meniskrupturer, artros eller ledgångsreumatism.

En liten mängd extra ledvätska är i sig knappast smärtsamt. I sådana fall kan smärtan orsakas av det underliggande tillståndet. Ett överskott på ledvätska begränsar knäts böjningsomfång och eftersom knät blir mindre och mindre böjligt, kan vätskan fastna, vilket kan leda till smärta.

Behandlingen bör alltid riktas mot det underliggande tillståndet, som måste diagnostiseras.  Tömning av vätska är inte meningsfullt så länge den underliggande orsaken kvarstår; vätskan kommer omedelbart tillbaka.