När din ledbroskskada fortfarande är begränsad till ett litet, lokalt område kan din ortoped eventuellt välja behandling med ett så kallat ytersättningsimplantat. Under ett sådant ingrepp ersätts broskskadan i knät med ett litet ytersättningsimplantat som återställer broskytan, så att benen i knäleden kan artikulera smidigt igen. Syftet är att direkt återskapa den ursprungliga viktbärande ledytan för smärtlindring, maximal rörlighet och minsta möjliga rehabiliteringstid.