Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB

Stockholm, 2014-02-12 14:37 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Vid en extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) fattades idag följande beslut:

Beslut om val av ny styrelseledamot i enlighet med valberedningens förslag

Bolagsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att Robert Charpentier väljs in som ny styrelseledamot.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com