Ledningsgruppsförändringar i Episurf Medical

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att Dan Griffiths, Marknadsdirektör, kommer att lämna bolaget under augusti. ”Dan har haft utgjort en drivande kraft bakom våra marknadsinitiativ och vi uppskattar verkligen hans bidrag till Episurf” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. Dan Griffiths har varit baserad i Storbritannien sedan han anslöt till Episurf i april 2016. Dan Griffiths säger att ”då bolaget omstrukturerar marknadsavdelning och placerar den i Sverige, så är det naturligt att jag söker mig vidare.” Fredrik Zetterberg, Försäljningschef för Norden och Benelux träder in i rollen som tillförordnad Marknadsdirektör.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.45 den 26 juli 2017.wkr0006.pdf