Listning den 5 november 2010

Aktier kommer att bokas ut så snart den i september 2010 genomförda emissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av innevarande vecka.