Lovande kliniska resultat från användning av Episealer® har accepterats för presentation vid den 35:e AGA-kongressen

”Patient-specific miniature surface replacement in refractory focal (osteo) chondral knee joint lesions of the middle-aged patient – 2 year results” av Dr. Clemens Kösters från Maria-Josef-Hospital, Greven, Tyskland har accepterats för presentation på den 35:e AGA-kongressen som hålls i Linz, Österrike i september 2018. Presentationen kommer att inriktas på 2-årsuppföljning av operationer med knäimplantatet Episealer® utförda i Tyskland.

Vår population med patienter som gått längre än 24 månader efter operation ökar i storlek och vi är glada över det faktum att kliniska resultat från användning av Episealer® kommer presenteras vid AGA-kongressen. AGA-kongressen är ett viktigt möte och detta är ett betydande steg för oss i regionen som innefattar Tyskland, Österrike och Schweiz” säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf