Lovande kliniska resultat från användning av Episealer® presenteras vid årsmötet för British Association for Surgery of the Knee

"Successful clinical results of a focal individualised mini-metal implant for focal cartilage lesions in the knee” av T. Spalding, C. Stevenson, M. Lind, K. Eriksson, T. Jung, G. Histol, P. Emans, och J. Holz har accepterats för presentation vid BASKs (British Association for Surgery of the Knee) årsmöte 2018 i Leicester, Storbritannien, den 20-21 mars.

Det kliniska utfallet för en grupp patienter vilka behandlats med knäimplantatet Episealer® kommer att presenteras.

”Vi är givetvis väldigt glada för att kliniska resultat från användning av Episealer® knäimplantat kommer att presenteras vid detta mycket viktiga möte. Behandling av dessa medelålders patienter har varit en utmaning under en lång tid, och vi gläds åt dessa mycket lovande resultat” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 12 mars 2018.wkr0006.pdf