Mats Brittberg är överläkare i ortopedi vid Kungsbacka sjukhus, Kungsbacka, Sverige och professor vid avdelningen för ortopedi vid Göteborgs universitet. Han erhöll sin läkarexamen 1978 vid Göteborgs universitet, fortsatte med specialisering inom ortopedi 1985 och avlade ortopedexamen 1992. År 1996 avlade han doktorsexamen, 2002 blev han docent i ortopedi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och 2013 blev han professor.

Professor Brittbergs forskning är inriktad på broskreparation, särskilt broskregenerering med hjälp av in vitro-odlade autologa kondrocyter. Hans nuvarande huvudfokus är det europeiska centrat European Connective Tissue Engineering Centre (ECTEC), ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Institutet för polymerteknologi, Chalmers Tekniska Högskola. Andra forskningssamarbeten inkluderar biotribologi i brosk och artros med Virginia Tech i USA samt andra samarbeten med flertalet andra centra i Europa och Nordamerika.

Han var medlem i styrelsen för Tissue Engineering Society International (TESi) och 2006-2008 var han ordförande för broskkommittén inom ESSKA. Han har deltagit aktivt inom ICRS sedan 1997, först som sekreterare, därefter vice ordförande, ordförande 2006-2008, och slutligen som ”past-president” 2008-2009. Han är för närvarande biträdande redaktör för tidskriften Cartilage, biträdande redaktör för tidskriften ESSKA och sitter i redaktionen för Osteoarthritis and Cartilage. I september 2010 fick professor Brittberg ICRS Genzyme Lifetime Achievement Award inom broskforskning.