Episurf Medical har utsett och arbetar nära ett internationellt medicinskt råd, ett så kallat Clinical Advisory Board, som utgör en viktig kärngrupp för bolagets fortsatta banbrytande arbete inom området för patientspecifika behandlingsmetoder. Rådet består av sju experter och nyckelpersoner verksamma inom områdena broskskador och medicinsk radiologi.

 

MATS BRITTBERG – PROFESSOR

Mats Brittberg är överläkare i ortopedi vid Kungsbacka sjukhus, Kungsbacka, Sverige och professor vid avdelningen för ortopedi vid Göteborgs universitet. Han erhöll sin läkarexamen 1978 vid Göteborgs universitet, fortsatte med specialisering inom ortopedi 1985 och avlade ortopedexamen 1992. År 1996 avlade han doktorsexamen, 2002 blev han docent i ortopedi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och 2013 blev han professor.

Professor Brittbergs forskning är inriktad på broskreparation, särskilt broskregenerering med hjälp av in vitro-odlade autologa kondrocyter. Hans nuvarande huvudfokus är det europeiska centrat European Connective Tissue Engineering Centre (ECTEC), ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Institutet för polymerteknologi, Chalmers Tekniska Högskola. Andra forskningssamarbeten inkluderar biotribologi i brosk och artros med Virginia Tech i USA samt andra samarbeten med flertalet andra centra i Europa och Nordamerika.

Han var medlem i styrelsen för Tissue Engineering Society International (TESi) och 2006-2008 var han ordförande för broskkommittén inom ESSKA. Han har deltagit aktivt inom ICRS sedan 1997, först som sekreterare, därefter vice ordförande, ordförande 2006-2008, och slutligen som ”past-president” 2008-2009. Han är för närvarande biträdande redaktör för tidskriften Cartilage, biträdande redaktör för tidskriften ESSKA och sitter i redaktionen för Osteoarthritis and Cartilage. I september 2010 fick professor Brittberg ICRS Genzyme Lifetime Achievement Award inom broskforskning.

 

 

Karl ErikssonKARL ERIKSSON – DOCENT

Karl Eriksson är överläkare i ortopedi vid Södersjukhuset, Stockholm och docent vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Han har också en position på privatpraktiserande Stockholm Knee Academy på Sophiahemmet, Stockholm. Hans nuvarande kliniska profil är inom öppen och artroskopisk knäkirurgi. Karl Eriksson fick sin läkarexamen 1988 vid Karolinska Institutet i Stockholm / UCLA Medical School, LA, USA. Han blev specialist i ortopedi 1994, disputerade 2001 och blev docent 2010.

Karl Eriksson har följande internationella kommittéuppdrag: ISAKOS Sports medicine committee, ESSKA Academy, ESSKA Arthroscopy committee, och ESSKA Scientific committee review board. Inom idrottsmedicin har han varit chefsläkare för det svenska längdåkningslandslaget 1993-2002, läkare för Sveriges OS-trupp 1994 och 1998 samt lagläkare för professionella fotbollslag 1990-2012.

 

 

 

Johannes Holz

JOHANNES HOLZ – DR MED

Specialist inom ortopedi och traumakirurgi, Ortho Centrum Hamburg, Parkklinik Manhagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif RydLEIF RYD

Leif Ryd är ortoped och tidigare professor vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hans kliniska kompetensområden är inom degenerativ ledsjukdom (artros) i höft och knä, liksom traumatiska knäskador. Under hans omfattande kliniska forskningskarriär har han fokuserat på olika aspekter av artros, främst i knäet och inom områden som implantatfixering, artrosetiologi och tidig diagnos. Han är en av grundarna, Senior Medical Advisor samt styrelseledamot i Episurf Medical.

 

 

 

 

 

 

 

Tim Spalding

TIM SPALDING – DOCENT

Tim Spalding är överläkare vid universitetssjukhusen Coventry och Warwickshire NHS Trust och hedersdocent vid University of Warwick. Han har examen från Charing Cross Hospital Medical School i London 1982 och har specialiserat sig på knäkirurgi sedan dess. Tim Spalding har ett stort intresse för ett brett spektrum av knäoperationer, allt från artroskopiska korsbandsrekonstruktioner för instabila knän, menisk-operationer och återuppbyggnad av fotbollsspelares slitna broskytor, kirurgi för patello-femorala problem, ledbroskreparationer som autologa kondrocyttransplantationer, till osteotomi och protes-operationer för slitna knän. Han har varit involverad i nationell och internationell forskning och undervisning, och har en avgörande roll i bildandet av UK National Ligament Registry. Han är medlem i ett antal ortopediska föreningar så som European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA), International Society of Arthroscopy Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) samt International Cartilage Repair Society (ICRS).

 

 

ADAM MITCHELL – CONSULTANT RADIOLOGIST

ADAM MITCHELL – ÖVERLÄKARE RADIOLOGI

Adam Mitchell är en radiolog som specialiserat sig på muskuloskeletal avbildning, med särskild expertis inom idrottsskador. Hans arbete är inriktat på behandling av högaktiva idrottare på den idrottsmedicinsfokuserade Fortius Clinic i London. Dr Mitchell är också hederslektor vid Imperial Collage, London. Han är radiolog till många fotbollslag i Premier League och The Championship, professionella cricketklubbar samt flertalet rugbylag. Han har också arbetat med radiologiska tjänster för individuella idrottare vid OS i Peking 2008, London 2012 och Rio 2016. Han är medlem av Royal College of Radiologists, Royal College of Surgeons samt British Society of Musculoskeletal Radiologists.

 

 

 

 

 

 

 

NIEK VAN DIJK – PROFESSOR

Prof. Dr. C. Niek van Dijk, MD, PhD, en ledande auktoritet inom fotledsartroskopi och grundare av Amsterdam Foot & Ankle School. För närvarande arbetar han inom FIFA Medical Centers of Excellence i Madrid, Clinic Ripol&DePrado&VanDijk samt på Clinica de Dragão i Porto, Portugal. Mellan 2002–2016 var han chef för ortopediska avdelningen på AMC Hospital (Amsterdam  Universitetssjukhus, Nederländerna). Han är professor emeritus i ortopedisk kirurgi vid universitetet i Amsterdam.

År 2000 startade Niek van Dijk den första, internationella ”Amsterdam Foot and Ankle Course”. Hans stora intresse för undervisning och hans tro på teknikerna på kursen stimulerade honom att utveckla webbplatsen AnklePlatform. Idag har plattformen >3700 medlemmar från mer än 115 länder.

Niek van Dijk är grundare och tidigare direktör för Ortopediska Forskningscentret i Amsterdam. Han har varit ordförande för Nederländska Ortopedföreningen, ordförande för Nordiska Ortopedföreningen och ordförande för ESSKA och ESSKA-AFAS. Han är hedersmedlem i flera organisationer och föreningar. Han har varit handledare för 50 doktorander som han framgångsrikt väglett till sina doktorsavhandlingar. Niek van Dijk har publicerat över 350 vetenskapliga indexerade publikationer, skrivit över 100 bokkapitel och är redaktör för flera böcker. Han är redaktör för JISAKOS, tidningen för ISAKOS. För mer information se Wikipedia.