Multicenterstudie med 100 patienter för Episealer® knäimplantat fullrekryterad

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att en stor europeisk multicenterstudie med 100 Episealer-patienter har blivit fullrekryterad. Patienterna följs upp vid 3, 6, 12, 24 och 60 månader efter operationen med kliniska uppföljningsdata som fokuserar på smärtlindring och funktionalitet i knäleden. Operationerna har utförts sedan 2014 och den sista operationen har nyligen genomförts.

De ortopeder som är involverade i den kliniska studien är elva ledande europeiska ortopeder. Dr. Med. Johannes Holz från Orthocentrum i Hamburg, Tyskland, har utsetts till huvudprövare för studien. Studien förväntas ge publikationer om både interimresultat och slutresultat.

Samtliga tre Episealer knäimplantat, vilket innefattar Episealer Condyle Solo, Episealer Trochlea Solo och Episealer Femoral Twin, ingår och utvärderas i studien. De kliniker som är involverade är framförallt universitetsbaserade och belägna i Tyskland, Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, Belgien och Nederländerna.

“Jag är stolt och tacksam för att jag har blivit utsedd till huvudprövare för denna studie. Jag är en sedan flera år övertygad Episealer-användare. Teknologin fungerar mycket bra för mig och jag ser fram emot att främja en mer omfattande användning med hjälp av rapporter från denna stora och högkvalitativa studie.”, säger Dr. Holz.

”På Episurf är vi väldigt glada att denna stora och mycket relevanta studie med långsiktig uppföljning pågår. Vi vet att patienterna som har fått en Episealer mår bra. Detta kommer nu att visas i expertgranskade publikationer i medicinska tidskrifter. I slutändan är det detta som driver marknadspenetration på ett bevisbaserat medicinskt fält. Jag skulle också vilja ta tillfället i akt att tacka alla inblandade.” kommenterar Prof. Leif Ryd, senior medicinsk rådgivare, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 6 september 2017.wkr0006.pdf