Prof. Dr. C. Niek van Dijk, MD, PhD, en ledande auktoritet inom fotledsartroskopi och grundare av Amsterdam Foot & Ankle School. För närvarande arbetar han inom FIFA Medical Centers of Excellence i Madrid, Clinic Ripol&DePrado&VanDijk samt på Clinica de Dragão i Porto, Portugal. Mellan 2002–2016 var han chef för ortopediska avdelningen på AMC Hospital (Amsterdam  Universitetssjukhus, Nederländerna). Han är professor emeritus i ortopedisk kirurgi vid universitetet i Amsterdam.

År 2000 startade Niek van Dijk den första, internationella ”Amsterdam Foot and Ankle Course”. Hans stora intresse för undervisning och hans tro på teknikerna på kursen stimulerade honom att utveckla webbplatsen AnklePlatform. Idag har plattformen >3700 medlemmar från mer än 115 länder.

Niek van Dijk är grundare och tidigare direktör för Ortopediska Forskningscentret i Amsterdam. Han har varit ordförande för Nederländska Ortopedföreningen, ordförande för Nordiska Ortopedföreningen och ordförande för ESSKA och ESSKA-AFAS. Han är hedersmedlem i flera organisationer och föreningar. Han har varit handledare för 50 doktorander som han framgångsrikt väglett till sina doktorsavhandlingar. Niek van Dijk har publicerat över 350 vetenskapliga indexerade publikationer, skrivit över 100 bokkapitel och är redaktör för flera böcker. Han är redaktör för JISAKOS, tidningen för ISAKOS. För mer information se Wikipedia.