Niles Noblitt är Senior Advisor till bolaget och är en av grundarna av Biomet, vilket är en del av Zimmer Biomet som är ett av de ledande bolagen inom den ortopediska industrin. Niles Noblitt var ordförande för Biomet under ca 30 års tid.

Som Senior Advisor till Episurf Medical assisterar Niles Noblitt bolaget i frågor rörande den globala strategin, partnerskap och verksamhetsutveckling.