Ny fördelning av A- och B-aktier

Stockholm, 2014-03-31 17:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Vid två tillfällen i mars har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts på begäran av aktieägare i Episurf Medical AB, i enlighet med bolagsordningen. Antalet A-aktier har därigenom minskat med 650 555 och antalet B-aktier har ökat med lika många. Det totala antalet aktier uppgår till 7 953 986, varav 1 770 521 A-aktier och 6 183 465 B-aktier.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com