Ny fördelning av A- och B-aktier

En ny omvandling av A-aktier till B-aktier har genomförts på begäran av aktieägare i Episurf Medical AB, i enlighet med bolagsordningen. I och med den senaste omvandlingen har antalet A-aktier minskat med 203 334 och antalet B-aktier har ökat med lika många. Nu finns det 2 743 883 aktier av serie A och 3 801 045 aktier av serie B. Det totala antalet aktier är fortfarande 6 544 928.

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com