Ny fördelning av A- och B-aktier

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-03-31 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

På begäran av aktieägare i Episurf Medical AB har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts under mars i enlighet med bolagsordningen. Antalet A-aktier har minskat med 20 105 och antalet B-aktier har ökat med lika många. Det totala antalet aktier uppgår till 7 956 579, varav 1 741 228 A-aktier och 6 215 351 B-aktier.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com