Nyemissionen övertecknad

”Vi är naturligtvis väldigt glada för det positiva utfallet i emissionen. Nu tillförs vi kapital som gör att vi som planerat kan arbeta vidare med våra prekliniska studier för att samla nödvändig data som skall ligga till grund för inledande av framtida kliniska studier. Avslutningsvis vill jag passa på att hälsa cirka 270 nya aktieägare välkomna till Episurf.”